Registrera nytt konto

Fel i formuläret.
Personuppgifter
Personnummer *
Exempel:
Sverige Sverige: 19860124xxxx
Norge Norge: 240186xxxxx
Finland Finland: 240186-xxxx
Danmark Danmark: 240186xxxx

Förnamn *

Efternamn *

Email *

Mobilnummer *
Format: 0701234567, +46701234567 eller 0046701234567
Mobilnumret används för SMS-utskick av antagningsbesked bland annat.

Sekundärt telefonnummer

Adressuppgifter
Adress *

Postnummer *
Exempel: 41324

Postort *

Land *
Lösenord
Lösenord *
Lösenordet måste vara mellan 6 och 30 tecken.

Bekräfta lösenord *

Information om behandling av personuppgifter

De uppgifter du lämnar i din ansökan registreras och behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Personuppgifterna registreras och hanteras i Vuxenutbildningens studerandehanteringssystem. Hanteringen är nödvändig för att vi ska kunna behandla din ansökan på ett korrekt sätt samt för att kunna administrera dina studier och studieresultat så effektivt som möjligt. Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till samverkande myndigheter. De kan också komma att användas för statistik, men är då helt avpersonifierade. Vuxenutbildningen kan komma att använda dina uppgifter för att komma i kontakt med dig för att fråga om ditt intresse av att medverka i olika typer av enkäter och undersökningar.

Din ansökan är en offentlig handling

När din ansökan kommit in blir den allmän och offentlig och därmed möjlig för vem som helst att ta del av. Tänk därför på att inte skicka in handlingar som du inte vill ska vara tillgängliga för allmänheten. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta Vuxenutbildningen innan du skickar in en ansökan.

Dina rättigheter som registrerad

Du har rätt att en gång per kalenderår gratis få information om: a) vilka uppgifter om dig vi behandlar, b) varifrån dessa uppgifter har hämtats, c) ändamålen med behandlingen, och d) till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut.


Begäran om denna information ska göras skriftligen hos den personuppgiftsansvarige i din kommun och vara undertecknad av dig själv. Om du upptäcker att vi behandlar felaktiga uppgifter om dig, har du rätt att få dessa korrigerade.

Personuppgiftsombud

Vuxenutbildningen i din kommun kan ha ett personuppgiftsombud, som har till uppgift att hjälpa dig med frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter. För att begära information om de uppgifter vi behandlar om dig, eller för att komma i kontakt med personuppgiftsombudet, ska du använda adressen längst ner på sidan.Personuppgiftslagen i fulltext (extern länk).
Acceptera PUL