Information & Support

För information om skolan, utbildningar, kurser och liknande kontakta din utbildningsledare eller:
info@plushogskolan.se
Vid hjälp och support av systemet plusnet och hur du registrerar din ansökan:
plusnet.support@academedia.se

Vanliga frågor